North Dandenong vs Nar Nar Goon

North Dandenong vs Koo Wee Rup

Parkmore vs Koo Wee Rup

vs

North Dandenong vs Cranbourne Gold

North Dandenong vs Berwick North

North Dandenong vs Lyndhurst