Narre North Foxes Grey vs Nar Nar Goon

Narre North Foxes Grey vs Endeavour Hills

Narre North Foxes Grey vs Noble Park Blue

Narre North Foxes Grey vs Tooradin-Dalmore

Narre North Foxes Grey vs Parkmore

Narre North Foxes Grey vs Cranbourne Blue